Bakker E-Business

MBTI: De 4 typen websitebezoekers welke jij moet kunnen bedienen

Door Jody Op den Buijsch van Mark@ing De Myer-Briggs Type Indicator, wat ook wel wordt afgekort tot MBTI, is een model dat persoonlijkheden van mensen classificeert. Dit model toont voorkeuren in gedrag, het toetst geen kennis of vaardigheden. Het model kent 16 persoonlijkheidstypes, welke worden onderverdeeld in 4 voorkeuren. Omdat het hier om voorkeuren draait, is het belangrijk[…]